• en
  • pl

O nas

Wszystkie nasze zespoły występują regularnie na rozmaitych imprezach miejskich i towarzyskich, na lokalnych festiwalach etnicznych i charytatywnych. Niektόre występowały w telewizji i przed rodziną krόlewską. Łączy nas wspόlne zamiłowanie do naszego bogatego i barwnego dziedzictwa.

Cele naszej Federacji:

  1. Rozpowszechnianie polskiej kultury folklorystycznej w Wielkiej Brytanii, tak w środowiskach polskich jak rόwnież w społeczeństwie brytyjskim.
  2. Organizowanie polskich festiwali i innych występόw na terenie Wielkiej Brytanii.
  3. Scentralizowanie źrόdeł informacji, porady i materiałόw folklorystycznych, instruktorόw, zespołόw i festiwali (w Wielkiej Brytanii i za granicą).
  4. Organizowanie warsztatόw folklorystycznych, umożliwianie wymianę instruktorόw i sprowadzanie zawodowych fachowcόw z Polski.
  5. Skoordynowanie wspόłpracy między zespołami w Federacji.

 

 

Ten post jest również dostępny: Angielsku