• pl
  • en
Wsparcie wydarzeń polonijnych w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej


Informujemy, że nasza organizacja otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Nazwa zadania publicznego:

Wsparcie wydarzeń polonijnych w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Kwota dotacji 2023 rok –  29 680,00 PLN

Całkowita wartość zadania publicznego: 136 843,00 PLN

Data podpisania umowy: 26 lipca 2023 rok

Zadanie publiczne:

XI Festiwal Polskiego Folkloru w Wielkiej Brytanii realizacja XI Festiwalu Polskiego Folkloru w Wielkiej Brytanii. Dofinansowanie kosztów organizacji wydarzenia.